Wie is S!C & voor wie is S!C

Voor wie resultaat wil en verbeteren. S!C staat voor:

 • luisteren en handelen naar u, uw klanten en uw organisatie
 • resultaat gerichte fabrikant, toepassing lean 6S beginselen en DMAIC verbeteraanpak
 • combineert technieken en specialisten tot oplossingen
 • verbinden van mensen, organisaties en technieken
 • kosten en kostprijs bewust
 • specifieke kennis op het gebied van lean en operations excellence
 • ervaringsdeskundige bij reorganisatietrajecten
 • outsourcing en transfer van producties
 • commercieel èn technisch inzicht
 • nuchtere hands-on mentaliteit
 • kwalificatie en validatie volgens GMP
 • systematische project aanpak: scope, tijd, resources management
 • oplossen van knelpunten, referentie aan theory of constraints
 • flexibiliteit, soepele aanpassing op een nieuwe situatie
 • fabricage processen ‘compliant’ maken
Wie is SiC

Volgens S!C is innovatief een continue proces; ziet u mogelijkheden om deze definitie te innoveren? ik sta open om met u hier over van gedachten te wisselen.

Het doel zoals geformuleerd door de klant wordt altijd als middelpunt van een project gehouden. Binnen de gestelde grenzen, zoals afgesproken in de project definitie ‘scope, tijd en middelen’. Door te werken met de beproefde DMAIC 6S aanpak en PRojects IN Controlled Environment, levert S!C uw project af volgens uw richtlijnen. Afspraak is afspraak!

Voor wie?

Voor wie flexibel en vlot een project op de rit en gereed wil hebben met zorg voor het beheersysteem.

Voor wie de organsatie en bedrijfsprocessen wil verbeteren, kosten verlagen en klantentevredenheid op hoger nivo wil hebben.

Voor bedrijven die een interim manager en/of trainer zoeken voor hun actviteit of bedrijfsonderdeel. Zijn er veranderingen nodig? moet het prestatie niveau hoger?

Voor wie advies wil voor een technisch bedrijfskundig vraagstuk.

Wat is de betekenis van S!C?

sic is Latijn en betekent: aldus, op deze manier, het kan!  Het woord wordt gebruikt om aan te duiden dat een bepaalde schrijfwijze met opzet zo gekozen is, vaak gevolgd door een uitroepteken.

Wanneer is een project succesvol?

Wanneer:

 • fabricage processen ‘compliant’ maken
 • gebruikers zeggen: ‘geschikt voor gebruik’
 • opdrachtgever en sponsors zeggen: ‘geschikt voor het doel’, ‘ik ben tevreden’
 • leveranciers zeggen: ‘zakelijk gerechtvaardigd’
 • teamleden zeggen: ‘past in persoonlijke agenda’
 • het projectresultaat, bijdrage tot uw succes is

De voornaamste succesfactoren voor een project zijn: management support, betrokkenheid gebruikers, duidelijk doel en programma van eisen, planning, verwachtingen, acceptatie van de oplossingen en een competent projectteam, projectmanager.

Wanneer is een project succesvol?

Wanneer:

 • fabricage processen ‘compliant’ maken
 • gebruikers zeggen: ‘geschikt voor gebruik’
 • opdrachtgever en sponsors zeggen: ‘geschikt voor het doel’, ‘ik ben tevreden’
 • leveranciers zeggen: ‘zakelijk gerechtvaardigd’
 • teamleden zeggen: ‘past in persoonlijke agenda’
 • het projectresultaat, bijdrage tot uw succes is

De voornaamste succesfactoren voor een project zijn: management support, betrokkenheid gebruikers, duidelijk doel en programma van eisen, planning, verwachtingen, acceptatie van de oplossingen en een competent projectteam, projectmanager.